สอนการสร้ง Banner โดยการใช้ Code ในการสร้าง Banner โดยใส่ Code HTML

Joomla Extension / สอนใช้งานจุมล่า

สอนการสร้ง Banner โดยการใช้ Code โดยการเปิด Joomla ในส่วนของผู้ดูแลระบบจากนั้นไปที่ Component เลือก Banner แล้ทำการคลิกที่ New โดยการสร้าง Banner สามารถทำได้ 2 แบบ คือการใส่รูปของตัว Banner และการใช้ Code แล้วทำการเลือก Type ในการสร้าง Banner เป็น Custom การนำ Code ของรูปภาพกรณีที่เราไม่มีไฟล์ของรูปภาพมาใส่ใน Custom Code

Share on Social Networks

แบ่งปันลิงค์

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

กรุณา login to send this video โดยอีเมล!

Post comment with email address (confirmation of email is required in order to publish comment on website) or please login to post comment

สอนการสร้ง Banner โดยการใช้ Code โดยการเปิด Joomla ในส่วนของผู้ดูแลระบบจากนั้นไปที่ Component เลือก Banner แล้ทำการคลิกที่ New โดยการสร้าง Banner สามารถทำได้ 2 แบบ คือการใส่รูปของตัว Banner และการใช้ Code แล้วทำการเลือก Type ในการสร้าง Banner เป็น Custom การนำ Code ของรูปภาพกรณีที่เราไม่มีไฟล์ของรูปภาพมาใส่ใน Custom Code

มุมมอง

  • 1492 Total Views
  • 1492 Website Views

การดำเนินการ

  • 0 Social Shares
  • 0 Likes
  • 0 Dislikes
  • 0 Comments

Share count

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+