การสร้างบทความแนะนำหรือการสร้าง Articles Featured เพื่อให้ขึ้นแสดงที่หน้าเว็บไซต์

Joomla Extension / สอนใช้งานจุมล่า

การสร้างบทความแนะนำหรือการสร้าง Articles Featured โดยทำการเปิดไปที่ Joomla ในฝั่งของผูดูและระบบหรือหลังบ้าน จากนั้นไปที่ Content แล้วทำการเลือกที่ Featured Articles จะปรากฏในหน้าบทความของ Featured Articles ทำการสร้างโดยคลิกที่ New เพื่อทำการสร้าง ในการแสดงบนหน้าเว็บจะแสดงให้เห็นมากกว่าการเขียนยทความแบบทั่วไปโดยที่จะแสดงให้เห็นที่หน้าเว็บมากกว่าบทความแบบอื่นๆ

Share on Social Networks

แบ่งปันลิงค์

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

กรุณา login to send this video โดยอีเมล!

Post comment with email address (confirmation of email is required in order to publish comment on website) or please login to post comment

การสร้างบทความแนะนำหรือการสร้าง Articles Featured โดยทำการเปิดไปที่ Joomla ในฝั่งของผูดูและระบบหรือหลังบ้าน จากนั้นไปที่ Content แล้วทำการเลือกที่ Featured Articles จะปรากฏในหน้าบทความของ Featured Articles ทำการสร้างโดยคลิกที่ New เพื่อทำการสร้าง ในการแสดงบนหน้าเว็บจะแสดงให้เห็นมากกว่าการเขียนยทความแบบทั่วไปโดยที่จะแสดงให้เห็นที่หน้าเว็บมากกว่าบทความแบบอื่นๆ

มุมมอง

  • 692 Total Views
  • 692 Website Views

การดำเนินการ

  • 0 Social Shares
  • 0 Likes
  • 0 Dislikes
  • 0 Comments

Share count

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+