Joomla template Develop สอนสร้าง เทมเพลต จูมล่า การดูตำแหน่งโมดูล ทำส่วนหัวเว็บ เปลี่ยนโลโก

การสร้าง Template Joomla 3.5 เบื้องต้นเป็นความรู้พื้นฐานสำหรับการพัฒนา Joomla ด้วย HTML Template ธรรมดา ซึ่งผู้เรียนสามารถเข้าใจถึงหลักการวางโครงสร้างของ Template Joomla การวาง Position สำหรับการใช้งาน Bootstrap By: http://www.mindphp.com/

แบ่งปัน:

ไม่ถูกจัดหมวด