Module MDrecent แสดงกระทู้ล่าสุดจากเว็บบอร์ด phpBB มาแสดงใน Joomla 3.x

0.00 0.0 USD

0.00 ฿

Add to cart

In Stock


Module MD Recent แสดงกระทู้ล่าสุดจากเว็บบอร์ด phpBB มาแสดงใน Joomla 3.x

Odoo CMS- Sample image floating

     MD Recent เป็น Module ของ Joomla ที่สามารถติดตั้งเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ Joomla สามารถเปิดปิดการใช้งาน การกำหนดตำแหน่งที่แสดงของ Module ได้ โดยที่ Mod MD recent จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำงานร่วมกันกับ phpbb หรือโปรแกรมระบบกระดานสนทนาบนอินเทอร์เน็ต (Internet) แบบโอเพนซอร์ส (Open source) โดยจะแสดงกระทู้จากบอร์ด phpbb มาแสดง บน Joomla โดยที่ admin สามารถกำหนดรูปแบบการใช้งานต่างๆได้

Odoo image and text block

Module MD Recent

- สามารถกำหนดรูปแบบหมวดที่ต้องการแสดง

- สามารถกำหนดรูปแบบหมวดที่ไม่ต้องการแสดง

- สามารถกำหนดรูปแบบกระทู้ที่ไม่ต้องการแสดง

- สามารถกำหนดรูปแบบการแสดงชื่อหมวดพร้อมเมนูตั้งกระทู้นั้นๆ