M Resize Image Upload show Thumbnail ปรับขนาดรูปภาพในบอร์ดอัตโนมัติ

11.94 11.94 USD

300.00 ฿

Add to cart


M Resize Image Upload show Thumbnail ปรับขนาดรูปภาพในบอร์ดอัตโนมัติ

     M Resize Image Upload show Thumbnail เป็น Extension หรือเป็นโปรแกรมเสริมในบอร์ดของ phpBB ช่วยให้ผู้ใช้ สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นและให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ใช้มากที่สุดตามที่ผู้พัฒนากำหนดไว้ ซึ่ง Extension นี้สามารถปรับขนาดของรูปภาพที่ผู้ใช้นำมาโพสในบอร์ดโดยโปรแกรมจะปรับขนาดของรูปภาพให้อัตโนมัติ เพื่อการจัดรูปแบบให้เป็นระเบียบและสะดวกต่อผู้ใช้งาน

Odoo image and text block

M Resize Image Upload show Thumbnail

- จัดการภาพที่มีขนาดใหญ่

- ลดขนาดภาพตามที่ระบบกำหนด แบบอัตโนมัติ