Components MJUpgrade สำหรับ อัพเกรด Joomla 1.5 เป็น Joomla 2.5, 3.X

0.00 0.0 USD

0.00 ฿

Add to cart

In Stock

Components MJUpgrade สำหรับ อัพเกรด Joomla 1.5 เป็น Joomla 2.5, 3.X

     MJUpgrade เป็นโปรแกรมเสริม หรือ Component ที่ติดตั้งเพื่อเพิ่มความสามารถ ให้กับ Joomla ที่ช่วยในการ อัพเกรด (Upgrade) การปรับปรุงเวอร์ชั่นใหม่สำหรับ Joomla โดยการอัพเกรด จะเป็นอะไรที่ต้องเปลี่ยนแปลง MJUpgrade จะช่วยในการอัพเกรดจากเวอร์ชั่น (Version) Joomla 1.5 เป็น Joomla เวอร์ชั่น (Version) 2.5 และ Joomla เวอร์ชั่น (Version) 3.x

Odoo image and text block

MJ Upgrade

- สามารถกำหนดค่าของข้อมูลในเวอร์ชั่นที่ต้องการอัพเกรดได้

- สามารถตรวจสอบ debug ระหว่างย้ายฐานข้อมูลได้

- สามารถเลือก Path ที่ต้องการเก็บข้อมูลได้

- สามารถอัพเกรด Joomfish และ Community ได้

- สามารถปิด - เปิด การแจ้ง Error ระหว่างอัพเกรดได้