Components MApplication Form ฟอร์มสมัครงานผ่านเว็บไซต์

179.14 179.14 USD

4,500.00 ฿

Add to cart

In Stock


Components M Application Form สร้างฟอร์มสมัครงานหน้า Website

Odoo CMS- Sample image floating

M Application Form เป็นโปรแกรมเสริม หรือ Components สำหรับ Joomla โดย M Application Form จะช่วยเพิ่มความสามารถในการทำให้เว็บไซต์สามารถมีฟอร์มสำหรับการรับสมัครงาน โดยที่ผู้สมัครงานสามารถกรอกข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการสมัครงานผ่าน M Application Form จากหน้าเว็บไซต์ บริษัทสามารถดูรายละเอียดของผู้สมัครงานผ่านหน้าผู้ดูแลระบบ ทำให้สะดวกรวดเร็วทั้งผู้สมัครงานและบริษัทในการจัดการดำเนินการเรื่องการสมัครงาน

Odoo text and image block

ค่าเบื้องต้นสำหรับการรับสมัคร

เพียงแค่ติดตั้งก็สามารถใช้งานในการรับสมัครพนักงานได้ทันที

ด้วยค่าเบื้องต้นของ Mappform Form ที่ได้กำหนดไว้

เพื่อให้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว ต่อผู้ใช้งาน

ฟอร์มมีความยืดยุ่นออกแบบเองได้

แบบฟอร์มที่สามารถออกแบบและกำหนดคุณสมบัติของช่องกรอกข้อมูลได้เอง ด้วยคุณสมบัติฟอร์มข้อมูลที่มีความยืดยุ่นทำให้สามารถออกแบบฟอร์ม เพิ่ม แก้ไข และลบ ช่องข้อมูลตามที่ต้องการ

Odoo image and text block
Odoo text and image block

Thumbnail ตำแหน่งงาน แบ่งตามหมวดหมู่

แสดงตำแหน่งงานหน้าเว็บไซต์ด้วยรูปแบบ Thumbnail ด้วยการแบ่งตามหมวดหมู่

ของตำแหน่งงาน พร้อมทั้งปุ่มดูรายละเอียดงานที่รับสมัครและปุ่มสมัครงาน

ทำให้มีความสวยงามและง่ายต่อการสมัครงาน

สมัครงานผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็ว

ด้วยการออกแบบที่ทำให้ง่ายต่อการสมัครงาน เพียงแค่ผู้สมัครกรอกข้อมูลการสมัครงาน

ผ่านหน้าเว็บไซต์แล้วกดส่งใบสมัครงาน ก็สามารถที่จะส่งข้อมูลถึงผู้รับสมัคร

เพื่อพิจารณาตัดสินใจได้ในทันที

Odoo image and text block
Odoo image and text block

จัดการข้อมูลตำแหน่งงาน ได้แบบไม่จำกัด

หากต้องการรับสมัครพนักงานจำนวนหลายตำแหน่ง ตัวช่วยที่สามารถจัดการได้ง่ายอย่าง

การจัดการข้อมูลตำแหน่งงาน Job Positions ที่สามารถจัดการเพิ่ม แก้ไข ลบ

ข้อมูลตำแหน่งงานที่ต้องการรับสมัครได้แบบไม่จำกัดจำนวนข้อมูลตำแหน่งงาน

จัดการสถานะใบสมัครงาน

ค่าเบื้องต้นของสถานะใบสมัครงาน ด้วย Config Stages 4 สถานะ New, Interview, Cancel, Employee สามารถจัดการเพิ่ม แก้ไข ลบ ข้อมูลสถานะ ให้ผู้ดูแลได้กำหนดสถานะการพิจารณาผู้สมัครงานที่ส่งใบสมัครงานจากฟอร์มสมัครงานหน้าเว็บไซต์

Odoo text and image block
Odoo text and image block

อัพโหลดรูปภาพและไฟล์

อัพโหลดรูปภาพของผู้สมัครและเอกสารประกอบการสมัครได้ง่ายๆ

พร้อมด้วยการกำหนดการตั้งค่าการอัพโหลดภาพและอัพโหลดไฟล์ประกอบ

การสมัครด้วยการกำหนดการตั้งค่าเพิ่มเติมจากค่าเบื้องต้นที่มี

Comment ผู้สมัครงานเพื่อการพิจารณาตัดสินใจ

ช่องสำหรับแสดงความคิดเห็นในใบสมัครงานของผู้สมัครงานแต่ละคนสำหรับผู้ดูแลระบบเพื่อเก็บเป็นข้อมูลไว้สำหรับพิจารณาการตัดสินใจในการรับพนักงานเข้าทำงาน

Odoo image and text block
Odoo text and image block

ระบบแจ้งเตือนการสมัครงานทาง E- mail

แจ้งเตือนผู้สมัครงานทาง E- mail ทันทีที่ได้สมัครงาน พร้อมด้วยการตั้งค่าเปิด/ปิดการ แจ้งเตือน กำหนดข้อความแจ้งเตือนทาง E- mail

เชื่อมต่อข้อมูลผู้สมัครงานจาก Website ไป  ERP

เชื่อมต่อข้อมูลของผู้สมัครงานเข้า Odoo หรือ Openerp เพียงแค่ตั้งค่า

เปิด/ปิดการเชื่อมต่อ ด้วย Configuration

Odoo image and text block
Odoo image and text block

ปริ้นข้อมูลผู้สมัครงานด้วยรูปแบบไฟล์ PDF

ปริ้นข้อมูลของผู้สมัครด้วยวิธีง่ายๆกับ ปุ่ม Print PDF เพื่อให้สามารถดูรายละเอียดข้อมูลผู้สมัครได้ง่าย หรือจะนำไปใช้ประกอบการพิจารณาสัมภาษณ์งานต่อไป