Sale  
Joomla Development Component Tutorial Sample Code
This is Sample code for Joomla 3 Development Component Tutorial
900.00 ฿ 900.0 THB
Sale  
Module MD Content Slider สำหรับแสดงเนื้อหาของ Category ในรูปแบบสไลด์โชว์
MD Content Slider เป็น Module Joomla สำหรับแสดงเนื้อหาของ Category ในรูปแบบการสไลด์โชว์ โดยการแสดงผลสามารถตั้งค่าได้หลายรูปแบบ มีการนำข้อมูลรูปภาพ เนื้อหา หัวข้อ และอื่นๆ มาแสดง ทั้งนี้ MD Content Slider ยังสามารถทำงานคู่กับ component multisite content อีกด้วย
900.00 ฿ 900.0 THB