พัฒนา Webboard ด้วย phpBB โดยการใช้ Firefox web developer ดูข้อมูลในฟอร์ม

phpBB Extensions / phpBB Tutorial

พัฒนา Webboard ด้วย phpBB โดยการใช้ Firefox web developer ดูข้อมูลในฟอร์ม ทำความเข้าใจ การแบ่ง action เพื่อให้ form ทำงาน เข้า case ต่างๆ ตามที่เรากำหนด การทำงานหลายอย่างในหน้า เดียวกันจำเป็นต้อง กำหนด โหมด หรือ action ขึ้นมาเอง เพื่อแบ่งการทำงาน

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this video by email!

Post comment with email address (confirmation of email is required in order to publish comment on website) or please login to post comment

พัฒนา Webboard ด้วย phpBB โดยการใช้ Firefox web developer ดูข้อมูลในฟอร์ม ทำความเข้าใจ การแบ่ง action เพื่อให้ form ทำงาน เข้า case ต่างๆ ตามที่เรากำหนด การทำงานหลายอย่างในหน้า เดียวกันจำเป็นต้อง กำหนด โหมด หรือ action ขึ้นมาเอง เพื่อแบ่งการทำงาน

Views

  • 905 Total Views
  • 905 Website Views

Actions

  • 0 Social Shares
  • 0 Likes
  • 0 Dislikes
  • 0 Comments

Share count

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+