บทบาทหน้าของ User ใน Joomla ซึ่ง User ใน Joomla ซึ่งแบ่งเป็น 4 ส่วน

Joomla Extensions / Joomla Tutorial

บทบาทหน้าของ User ใน Joomla ซึ่ง User ใน Joomlaจะแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ User Group , Access levels , User note และ User Notes Category โดยไปที่ Joomla ในฝั่งดูแลระบบ ทำการเข้าไปที่ Users จะเห็นเป็นสี่ส่วนหลักๆ

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this video by email!

Post comment with email address (confirmation of email is required in order to publish comment on website) or please login to post comment

บทบาทหน้าของ User ใน Joomla ซึ่ง User ใน Joomlaจะแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ User Group , Access levels , User note และ User Notes Category โดยไปที่ Joomla ในฝั่งดูแลระบบ ทำการเข้าไปที่ Users จะเห็นเป็นสี่ส่วนหลักๆ

Views

  • 1006 Total Views
  • 1006 Website Views

Actions

  • 0 Social Shares
  • 0 Likes
  • 0 Dislikes
  • 0 Comments

Share count

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+