สอนการใช้งาน Trash manager หรือถังขยะที่มีไว้สำหรับลบเนื้อหา หรือบทความที่เราต้องการ

Joomla Extensions / Joomla Tutorial

สอนการใช้งาน Trash manager หรือถังขยะที่มีไว้สำหรับลบเนื้อหา หรือบทความที่เราต้องการ โดยทำาการเปิด Joomla ในส่วนของผู้ดูแลระบบ เข้าไปในส่วนของ Content Articles จะเห็นการใช้งานในส่วนของ Trash manager หลังจากนั้นทำการเลือกบทความที่เราต้องการลบออกจาก Articles แล้วทำการคลิกที่ Trash เพื่อทำการลบ

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this video by email!

Post comment with email address (confirmation of email is required in order to publish comment on website) or please login to post comment

สอนการใช้งาน Trash manager หรือถังขยะที่มีไว้สำหรับลบเนื้อหา หรือบทความที่เราต้องการ โดยทำาการเปิด Joomla ในส่วนของผู้ดูแลระบบ เข้าไปในส่วนของ Content Articles จะเห็นการใช้งานในส่วนของ Trash manager หลังจากนั้นทำการเลือกบทความที่เราต้องการลบออกจาก Articles แล้วทำการคลิกที่ Trash เพื่อทำการลบ

Views

  • 564 Total Views
  • 564 Website Views

Actions

  • 0 Social Shares
  • 0 Likes
  • 0 Dislikes
  • 0 Comments

Share count

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+