สอนการสร้างเมนู Tags ใน Joomla เพื่อทำการสร้าง Tags บนเว็บไซต์ของเรา

Joomla Extensions / Joomla Tutorial

สอนการสร้างเมนู Tags ใน Joomla โดยสามารถเข้าไปที่ Menu ทำการ New ขึ้นมา ทำการเลือกเมนูทำการสร้าง Tags โดยที่ Tags จะขึ้นแสดงบนเว็บไซต์ของเรา เมื่อเราทำาการคลิกที่ tags ก็จะทำการแสดง Tags ทั้งหมดขึ้นมาที่หน้าเว็บไซต์ของเรา

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this video by email!

Post comment with email address (confirmation of email is required in order to publish comment on website) or please login to post comment

สอนการสร้างเมนู Tags ใน Joomla โดยสามารถเข้าไปที่ Menu ทำการ New ขึ้นมา ทำการเลือกเมนูทำการสร้าง Tags โดยที่ Tags จะขึ้นแสดงบนเว็บไซต์ของเรา เมื่อเราทำาการคลิกที่ tags ก็จะทำการแสดง Tags ทั้งหมดขึ้นมาที่หน้าเว็บไซต์ของเรา

Views

  • 386 Total Views
  • 386 Website Views

Actions

  • 0 Social Shares
  • 0 Likes
  • 0 Dislikes
  • 0 Comments

Share count

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+