แนะนำ Sync Articles New Feature Plugin Content Multisite content Create Article สำหรับ Joomla

Joomla Extensions / Joomla Extensions

แนะนำ Sync Articles New Feature Plugin Content Multicontent Create Article
Plugin Content Multicontent Create Article เป็นปลั๊กอินหรือส่วนเสริมสำหรับใช้ใน Component Multisite Content ที่ใช้สำหรับกระจายข้อมูลจากเว็บแม่ไปเว็บลูกซึ่งเหมาะกับหน่วยงานที่มีหน่วยงานย่อย แต่ในส่วนของ Content Multicontent Create Article นั้นจะเป็นการสร้างบทความที่เว็บลูกแล้วส่งไปสร้างที่เว็บแม่แทน ซึ่งได้มีการเพิ่มฟีเจอร์ในส่วนของ Sync Articles สำหรับ Sync หรือ ส่งบทความจากเว็บลูกไปเว็บแม่ สำหรับเว็บที่มีข้อมูลอยู่ก่อนแล้ว ก่อนที่จะทำการติดตั้ง Plugin Content Multicontent Create Article โดยความสามารถของ Sync Articles เพียงแค่คลิกครั้งเดียวบทความในเว็บลูกทั้งหมดก็จะถูกส่งไปสร้างที่เว็บแม่ตามหมวดหมู่ที่ได้กำหนดไว้ อีกทั้งเมื่อมีการแก้ไขข้อมูลในบทความไว้ว่าจะเป็น เนื้อหา รูปภาพ บทความในเว็บแม่ก็จะถูกแก้ไขตามไปด้วย

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://shop.mindphp.com/shop/product/components-m-multisite-content-webclient-joomla-2-5-3-x-43?category=19

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this video by email!

Post comment with email address (confirmation of email is required in order to publish comment on website) or please login to post comment

แนะนำ Sync Articles New Feature Plugin Content Multicontent Create Article

Plugin Content Multicontent Create Article เป็นปลั๊กอินหรือส่วนเสริมสำหรับใช้ใน Component Multisite Content ที่ใช้สำหรับกระจายข้อมูลจากเว็บแม่ไปเว็บลูกซึ่งเหมาะกับหน่วยงานที่มีหน่วยงานย่อย แต่ในส่วนของ Content Multicontent Create Article นั้นจะเป็นการสร้างบทความที่เว็บลูกแล้วส่งไปสร้างที่เว็บแม่แทน ซึ่งได้มีการเพิ่มฟีเจอร์ในส่วนของ Sync Articles สำหรับ Sync หรือ ส่งบทความจากเว็บลูกไปเว็บแม่ สำหรับเว็บที่มีข้อมูลอยู่ก่อนแล้ว ก่อนที่จะทำการติดตั้ง Plugin Content Multicontent Create Article โดยความสามารถของ Sync Articles เพียงแค่คลิกครั้งเดียวบทความในเว็บลูกทั้งหมดก็จะถูกส่งไปสร้างที่เว็บแม่ตามหมวดหมู่ที่ได้กำหนดไว้ อีกทั้งเมื่อมีการแก้ไขข้อมูลในบทความไว้ว่าจะเป็น เนื้อหา รูปภาพ บทความในเว็บแม่ก็จะถูกแก้ไขตามไปด้วย

By: http://www.mindphp.com/

Views

  • 1135 Total Views
  • 1135 Website Views

Actions

  • 0 Social Shares
  • 1 Likes
  • 0 Dislikes
  • 0 Comments

Share count

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+