เปิดใช้งานการ Search ใน Joomla ส่วนของผู้ดูแลระบบเพื่อเพิ่มช่องทางในการค้นหา

Joomla Extensions / Joomla Tutorial

เปิดใช้งานการ Search ใน Joomla ส่วนของผู้ดูแลระบบ โดยเข้าไปที่ Extension แล้วทำการเลือก Module ตัว Search นี้เป็น Module หนึ่งใน Joomla ซึ่งเราสามารถเปิดและใช้งานได้เลยโดยอััตโนมัติ เมื่อเราทำการเปิดมนส่วนของ Module เรียบร้อยแล้ว ทำการเลือกที่ New แล้วทำการเลือกชนิดที่เราจะสร้าง Module โดยที่เราทำการ Select Module Type

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this video by email!

Post comment with email address (confirmation of email is required in order to publish comment on website) or please login to post comment

เปิดใช้งานการ Search ใน Joomla ส่วนของผู้ดูแลระบบ โดยเข้าไปที่ Extension แล้วทำการเลือก Module ตัว Search นี้เป็น Module หนึ่งใน Joomla ซึ่งเราสามารถเปิดและใช้งานได้เลยโดยอััตโนมัติ เมื่อเราทำการเปิดมนส่วนของ Module เรียบร้อยแล้ว ทำการเลือกที่ New แล้วทำการเลือกชนิดที่เราจะสร้าง Module โดยที่เราทำการ Select Module Type

Views

  • 442 Total Views
  • 442 Website Views

Actions

  • 0 Social Shares
  • 0 Likes
  • 0 Dislikes
  • 0 Comments

Share count

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+