แนะนำระบบป้องกันแสปมให้กับเว็บไซต์ ด้วย Recapcha ที่เป็นส่วนหนึ่งของบริการจากกูเกิ้ลซึ่งสำหรับในเว็บไซต์ที่พัฒนาด้วย Joomla

Joomla Extensions / Joomla Extensions


ระบบป้องกันแสปมให้กับเว็บไซต์ ด้วย Recapcha ที่เป็นส่วนหนึ่งของบริการจากกูเกิ้ลซึ่งสำหรับในเว็บไซต์ที่พัฒนาด้วย Joomla จะมีตัวส่วนเสริมที่เป็น Pugin ว่า Capcha หรือ Recapcha ซึ่งเราสามารถกำหนดการใช้งานต่างๆ โดยที่เราต้องเชื่อมต่อในส่วนของ Google Recapcha

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this video by email!

Post comment with email address (confirmation of email is required in order to publish comment on website) or please login to post comment

ระบบป้องกันแสปมให้กับเว็บไซต์ ด้วย Recapcha ที่เป็นส่วนหนึ่งของบริการจากกูเกิ้ลซึ่งสำหรับในเว็บไซต์ที่พัฒนาด้วย Joomla จะมีตัวส่วนเสริมที่เป็น Pugin ว่า Capcha หรือ Recapcha ซึ่งเราสามารถกำหนดการใช้งานต่างๆ โดยที่เราต้องเชื่อมต่อในส่วนของ Google Recapcha

Views

  • 360 Total Views
  • 360 Website Views

Actions

  • 0 Social Shares
  • 0 Likes
  • 0 Dislikes
  • 0 Comments

Share count

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+