สอนการใส่ Read more ในบทความของ Joomla โดยเปิด Joomla ในส่วนของผู้ดูแลระบบ

Joomla Extensions / Joomla Tutorial

สอนการใส่ Read more ในบทความของ Joomla โดยเปิด Joomla ในส่วนของผู้ดูแลระบบ แล้วไปที่เมนู Content จากนั้นไปที่ Articles เพื่อทำการเขียนบทความในการณีที่บทความของเรานั้นมีเนื้อหาที่ยาวจนเกินไปให้เราทำการเลือกที่เครื่องมือ Lead more เพื่อทำให้เนื้อหาบทความของเราแสดงขึ้นที่หน้าเว็บไซต์ตามที่เรานั้นต้องการ

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this video by email!

Post comment with email address (confirmation of email is required in order to publish comment on website) or please login to post comment

สอนการใส่ Read more ในบทความของ Joomla โดยเปิด Joomla ในส่วนของผู้ดูแลระบบ แล้วไปที่เมนู Content จากนั้นไปที่ Articles เพื่อทำการเขียนบทความในการณีที่บทความของเรานั้นมีเนื้อหาที่ยาวจนเกินไปให้เราทำการเลือกที่เครื่องมือ Lead more เพื่อทำให้เนื้อหาบทความของเราแสดงขึ้นที่หน้าเว็บไซต์ตามที่เรานั้นต้องการ

Views

  • 782 Total Views
  • 782 Website Views

Actions

  • 0 Social Shares
  • 0 Likes
  • 0 Dislikes
  • 0 Comments

Share count

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+