การตั้งค่าบทความแบบ Random ใน Joomla โดยเข้าที่ Joomla ในส่วนของผู้ดูแลระบบ

Joomla Extensions / Joomla Tutorial

การตั้งค่าบทความแบบ Random ใน Joomla โดยเข้าที่ Joomla ในส่วนของผู้ดูแลระบบ แล้วทำการเข้าไปที่ Extensions แล้วสร้าง Module ขึ้นมา หลังจากนั้นจะแสดงหน้าการตั้งค่าของ Module ขึ้นมา แล้วทำการสร้าง Module แล้วคลิกที่ New แล้วเลือกในส่วนของ Article ในส่วนของ Article Category

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this video by email!

Post comment with email address (confirmation of email is required in order to publish comment on website) or please login to post comment

การตั้งค่าบทความแบบ Random ใน Joomla โดยเข้าที่ Joomla ในส่วนของผู้ดูแลระบบ แล้วทำการเข้าไปที่ Extensions แล้วสร้าง Module ขึ้นมา หลังจากนั้นจะแสดงหน้าการตั้งค่าของ Module ขึ้นมา แล้วทำการสร้าง Module แล้วคลิกที่ New แล้วเลือกในส่วนของ Article ในส่วนของ Article Category

Views

  • 298 Total Views
  • 298 Website Views

Actions

  • 0 Social Shares
  • 0 Likes
  • 0 Dislikes
  • 0 Comments

Share count

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+