วิธีการใช้งาน ฟังก์ชัน Private Message ใน Joomla โดยที่เราามารถส่งข้อความหาแอดมินได้ทุกคนในส่วนของผู้ดูแลระบบ

Joomla Extensions / Joomla Tutorial

วิธีการใช้งาน ฟังก์ชัน Private Message ใน Joomla โดยที่เราามารถส่งข้อความหาแอดมินได้ทุกคนในส่วนของผู้ดูแลระบบ โดยเพื่อแจ้งว่าเราต้องการให้แอดมินอัพเดทข้อมูลส่วนที่เราจะสามารถใช้งานได้ โดยที่เราเข้าๆปที่ Joomla ในส่วนของผู้ดูแลระบบ จากนั้นทำการเข้าไปที่ Component ไปที่ Messaging New Private Message เมื่อทำการเข้ามาจะเห็นหน้าการตั้งค่าในการใช้งาน โดยจะมีการตั้งค่าเกี่ยวกับผู้ติดต่อ หัวเรื่อง และส่วนของเนื้อหาที่ให้เราทำการใส่ข้อมูล และทำการส่ง หลังจากส่งข้อความที่เราทำการส่งก็จะปรากฏข้อความในส่วนของ Admin

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this video by email!

Post comment with email address (confirmation of email is required in order to publish comment on website) or please login to post comment

วิธีการใช้งาน ฟังก์ชัน Private Message ใน Joomla โดยที่เราามารถส่งข้อความหาแอดมินได้ทุกคนในส่วนของผู้ดูแลระบบ โดยเพื่อแจ้งว่าเราต้องการให้แอดมินอัพเดทข้อมูลส่วนที่เราจะสามารถใช้งานได้ โดยที่เราเข้าๆปที่ Joomla ในส่วนของผู้ดูแลระบบ จากนั้นทำการเข้าไปที่ Component ไปที่ Messaging New Private Message เมื่อทำการเข้ามาจะเห็นหน้าการตั้งค่าในการใช้งาน โดยจะมีการตั้งค่าเกี่ยวกับผู้ติดต่อ หัวเรื่อง และส่วนของเนื้อหาที่ให้เราทำการใส่ข้อมูล และทำการส่ง หลังจากส่งข้อความที่เราทำการส่งก็จะปรากฏข้อความในส่วนของ Admin

Views

  • 436 Total Views
  • 436 Website Views

Actions

  • 0 Social Shares
  • 0 Likes
  • 0 Dislikes
  • 0 Comments

Share count

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+