สาธิตการใช้งานโปรแกรม POS โปรแกรมขายหน้าร้าน ใน OpenERP

Odoo Module / odoo Tutorial

สาธิตการใช้งานโปรแกรม POS โปรแกรมขายหน้าร้าน ใน OpenERP เชื่อมระบบ บัญชี คลังสินค้า ขายเป็น เงินสด เงินเชื่อ ลิ้นชักเก็บเงิน ปริ้นในเสร็จ การคืนสินค้า ส่วนลด แสดง หน้า Print ในเสร็จรับเงิน สร้างงานขาย ในแต่ละ Session บริการ ระบบ POS พร้อมใช้        ระบบ Point Of Sale (POS) เป็นโปรแกรมที่อำนวยความสะดวกให้กับการขายสินค้าหน้าร้าน ซึ่งในปัจจุบันนี้สามารถพบเห็นระบบ Point Of sale ได้จากร้านสะดวกซื้อ หรือตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ ระบบ Point Of Sale จะอำนวยควาสะดวกในเรื่องของการ คำนวณราคาสินค้า การคำนวณเงินทอน การคำนวณส่วนลด การตัดสินค้าในคลัง การพิมพ์ใบเสร็จ การอ่านบาร์โค้ดรวมไปถึงการใช้งานร่วมกับลิ้นชักเก็บเงิน (Cash Drawer) โดยข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้สามารถนำไปวิเคราะห์ยอดขายได้ในโมดูลของระบบ OpenERPการใช้งานสามารถใช้งานได้แบบออนไลน์ และออฟไลน์ จากหน้าจอก็สามารถรองรับการใช้งานแบบทัสกรีน และก็รองรับการใช้งานบาร์โค๊ดให้งานต่อการใช้งาน และรองรองรับการชำระได้หลายวิธีนอกจากนี้ยังสามารถออกใน Invoice ให้กับลูกค้าที่ต้องการใบเสร็จ และระบบยังรองรับการคืนเงินของลูกค้า 

        ส่วนการเข้าใช้งานเราก็ต้องทำการติดตั้งโมดูล Point Of sale โดยเข้าไปที่ Setting และไปที่ App และเลือนไปหาคำว่า Point Of sale แล้วทำการติดตั้ง และเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีเมนู Point Of sale และมีเมนูย่อยขึ้นมาให้เราเลือกใช้งาน ขออธิบายเมนูย่อย ๆ เมนูแรก คือ เมนู Payment Method วิธีการก็จะมีหลากหลายในระบบก็จะมีให้อยู่แล้ว เช่น Bank, Cash, Chack หรือต้องการสร้างเพิ่มก็ได้ แล้วก็ระบุสมุดธนาคาร และต่าง ๆ และสามารถระบุชื่อบัญชีเดบิทและนอกจากนี้และยังสามารถสร้างเพิ่ม ต่อไปแทบเครื่องบันทึกเงินสด ทางฝั่งบัญชีก็จะเลือกในส่วนของการระบุบัญชีกำไรสามารถเลือกจากที่มีหรือว่าจะสร้างเพิ่มก็ได้

ต่อไปเป็นส่วนของการระบุบัญชีขาดทุน และยังมีการกำหนดบัญชีโอนเงินภายใน และต่อมาก็เป็นในส่วนของ Point Of Sale จะมีระบบรองรับการชำระเงินของลูกค้าด้วยตัวเองโดยไม่ต้องผ่านพนักงานหรือจุดชำระเงินต่าง ๆ และเมื่อสร้างเสร็จก็คลิก Save แล้วเราก็จะเห็นว่า Payment Method ที่เราสร้างใม่ปรากฏขึ้นในระบบ เมนู Point Of Sale เป็นการระบุพนักงานขายเราสามารถสร้างเพิ่มได้โดยคลิก Crate และในส่วนแรกก็คือระบบชื่อ Point Of Sale ก็คือระบบชื่อพนักงาน แล้วเลือกสมุดบัญชีนั้น เสร็จแล้วก็เลือกวิธีชำระเงิน ก็สามารถคลิกเลือกจากที่เราสร้างขึ้นเมื่อสักครูหรือที่มีอยู่แล้ว เมื่อกำหนดทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยเราก็คลิก Save แล้วเราก็จะเห็น POS ที่เราสร้างโผล่ขึ้นมาในระบบ 

        ส่วนของ Product นอกจากเราจะสามารถ Product จากส่วนอื่นแล้วเรายังสามารถสร้าง Product ได้จากหน้า POS ได้เหมือนกันแล้วมีในส่วนของการกำหนดหมวดหมู่ของสินค้า ต่อไปก็จะไปเข้าสู่การขายหน้าร้านไปเลือกที่ All Secsion ตรงนี้เป็นเหมือนหน้าการขายหน้าร้านเพื่อความเข้าใจเราก็ลองทำการขายกันดู เมื่อคลิกเข้าไประบบก็จะให้ทำการกำหนดพนักงานขาย และเลือก POS แล้วก็คลิก Save เราก็สามารถเริ่มการขาย เสร็จแล้วระบบก็จะเสร็จชื่อพนักงานและรายละเอียดต่างของหน้าขายขึ้นมา เราก็สามารถขายได้เลย ในส่วนนี้เราสามารถคิดส่วนลดได้ และก็เลือกวิธีการชำระเงินของลูกค้าได้ด้วย

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this video by email!

Post comment with email address (confirmation of email is required in order to publish comment on website) or please login to post comment

สาธิตการใช้งานโปรแกรม POS โปรแกรมขายหน้าร้าน ใน OpenERP เชื่อมระบบ บัญชี คลังสินค้า ขายเป็น เงินสด เงินเชื่อ ลิ้นชักเก็บเงิน ปริ้นในเสร็จ การคืนสินค้า ส่วนลด แสดง หน้า Print ในเสร็จรับเงิน สร้าง สร้างงานขาย ในแต่ละ Session บริการ ระบบ POS พร้อมใช้

Views

  • 2674 Total Views
  • 2674 Website Views

Actions

  • 0 Social Shares
  • 0 Likes
  • 0 Dislikes
  • 0 Comments

Share count

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+