แนะนำวิธีการใช้งาน Plugin Omise Payments ซึ่งเป็น Plugin เสริมของ Joom Shopping เพื่อทำให้สามารถชำระเงินผ่าน Omise

Joomla Extensions / Joomla Extensions

แนะนำวิธีการใช้งาน Plugin Omise Payments ซึ่งเป็น Plugin เสริมของ Joom Shopping เพื่อทำให้สามารถชำระเงินผ่าน Omise ได้ โดยทำการดาวโหลด Plugin มาทำการติดตั้ง แล้วทำการสร้างช่องทางการชำระเงิน แล้วทำการตั้งค่า เพื่อให้ช่องทางการชำระเงินขึ้นที่หน้าเ็บไซต์

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this video by email!

Post comment with email address (confirmation of email is required in order to publish comment on website) or please login to post comment

แนะนำวิธีการใช้งาน Plugin Omise Payments ซึ่งเป็น Plugin เสริมของ Joom Shopping เพื่อทำให้สามารถชำระเงินผ่าน Omise ได้ โดยทำการดาวโหลด Plugin มาทำการติดตั้ง แล้วทำการสร้างช่องทางการชำระเงิน แล้วทำการตั้งค่า เพื่อให้ช่องทางการชำระเงินขึ้นที่หน้าเ็บไซต์

Views

  • 729 Total Views
  • 729 Website Views

Actions

  • 0 Social Shares
  • 0 Likes
  • 0 Dislikes
  • 0 Comments

Share count

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+