แนะนำการใช้งาน Plugin Msocial ที่ใช้ในการแชร์บทความไปยังโซเชียล หรือกาารเพิ่มปุ่มแชร์

Joomla Extensions / Joomla Extensions

แนะนำการใช้งาน Plugin Msocial ที่ใช้ในการแชร์บทความไปยังโซเชียล ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Facebook Twitterโดยไปที่ส่วนเสริม แล้วเลือกที่ Plugin แล้วจะเห็น Plugin M social จะเห็นในหมวดตั้งค่าปิด เปิด จะเห็นเป็นการแสดงปุ่มแชร์ ต่างๆที่เกี่ยวกับ Social หรือ แสดงจำนวนที่มีการแชร์ ตำแหน่งที่แสดงในการแชร์ หรือรูปแบบในการแชร์ ขึ้นอยู่กับผู้ใช้ว่าต้องการจะปิด เปิด ตัวไหนอย่างไร

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this video by email!

Post comment with email address (confirmation of email is required in order to publish comment on website) or please login to post comment

แนะนำการใช้งาน Plugin Msocial ที่ใช้ในการแชร์บทความไปยังโซเชียล ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Facebook Twitterโดยไปที่ส่วนเสริม แล้วเลือกที่ Plugin แล้วจะเห็น Plugin M social จะเห็นในหมวดตั้งค่าปิด เปิด จะเห็นเป็นการแสดงปุ่มแชร์ ต่างๆที่เกี่ยวกับ Social หรือ แสดงจำนวนที่มีการแชร์ ตำแหน่งที่แสดงในการแชร์ หรือรูปแบบในการแชร์ ขึ้นอยู่กับผู้ใช้ว่าต้องการจะปิด เปิด ตัวไหนอย่างไร

Views

  • 578 Total Views
  • 578 Website Views

Actions

  • 0 Social Shares
  • 0 Likes
  • 0 Dislikes
  • 0 Comments

Share count

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+