สอนการใช้งาน Plugin M Animate Number ซึ่งเป็นส่วนเสริมของ joomla ซึ่งจะเป็นตัวช่วยในการแสดงตัวเลขวิ่ง

Joomla Extensions / Joomla Tutorial

สอนการใช้งาน Plugin M Animate Number ซึ่งเป็นส่วนเสริมของ joomla ซึ่งจะเป็นตัวช่วยในการแสดงตัวเลขวิ่งเพื่อทำให้เราทราบว่าแต่ละบทความนั้นมีหัวข้อย่อยอยู่เท่าไหร่ ซึ่งช่วยให้ง่่ายต่อการใช้งานและการช่วยเพิ่มลูกเล่นให้กับเว็บไซต์ โดยเข้าไป Component ในฝั่งของผู้ดูแลระบบเพื่อทำการตั้งค่า

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this video by email!

Post comment with email address (confirmation of email is required in order to publish comment on website) or please login to post comment

สอนการใช้งาน Plugin M Animate Number ซึ่งเป็นส่วนเสริมของ joomla ซึ่งจะเป็นตัวช่วยในการแสดงตัวเลขวิ่งเพื่อทำให้เราทราบว่าแต่ละบทความนั้นมีหัวข้อย่อยอยู่เท่าไหร่ ซึ่งช่วยให้ง่่ายต่อการใช้งานและการช่วยเพิ่มลูกเล่นให้กับเว็บไซต์ โดยเข้าไป Component ในฝั่งของผู้ดูแลระบบเพื่อทำการตั้งค่า

Views

  • 420 Total Views
  • 420 Website Views

Actions

  • 0 Social Shares
  • 0 Likes
  • 0 Dislikes
  • 0 Comments

Share count

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+