การแปลง phpNuke เป็น Joomla 3.x ด้วย Component ย้ายได้ทั้งไฟล์ และข้อมูล รวมถึงเว็บบอร์ด

Joomla Extensions / Joomla Extensions

สอนวิธีการแปลง phpNuke 7.x เป็น Joomla 3.x
วิธีการแปลงข้อมูลจากเว็บที่ใช้ระบบ PHP Nuke เป็นระบบของ Joomla โดยใช้ Component PHPNuke To Joomla พร้อมทั้งแปลงข้อมูลเว็บบอร์ด PHPBB ของ PHPNuke เป็น PHPBB 3 บน Joomla 3.x
Buy it : http://www.buildinstore.com/store/mphpnuke2joomla.html
โดย: http://www.mindphp.com/

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this video by email!

Post comment with email address (confirmation of email is required in order to publish comment on website) or please login to post comment

สอนวิธีการแปลง phpNuke 7.x เป็น Joomla 3.x

วิธีการแปลงข้อมูลจากเว็บที่ใช้ระบบ PHP Nuke เป็นระบบของ Joomla โดยใช้ Component PHPNuke To Joomla พร้อมทั้งแปลงข้อมูลเว็บบอร์ด PHPBB ของ PHPNuke เป็น PHPBB 3 บน Joomla 3.x

Buy it : http://www.buildinstore.com/store/mphpnuke2joomla.html

โดย: http://www.mindphp.com/

Views

  • 1107 Total Views
  • 1107 Website Views

Actions

  • 0 Social Shares
  • 0 Likes
  • 0 Dislikes
  • 0 Comments

Share count

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+