สอนวิธีการเปลี่ยน Password ของ Admin ใน Joomla เพื่อไม่ให้บุคคลภายนอกสามารถคาดเดาได้

Joomla Extensions / Joomla Tutorial

สอนวิธีการเปลี่ยน Password ของ Admin ใน Joomla ซึ่งในปัจจุบัน Website เป็นที่สนใจของผู้คนเป็นอย่างมากเพราะสามารถทำงานได้หลากหลาย เช่นเป็นศูนย์รวมความรู้หรือจะเป็น เว็บขายของออนไลนื หรือเป็นเว็บแนะนำการท่องเที่ยว และที่สำคัญของ Website นั้นก็จะเป็น User Password ของ Admin ในกรณีที่ใช้ Joomla หาก Password ของเรานั้นง่ยต่อการคาดเดาเราจะต้องทำการเปลี่ยน Password ของ Admin

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this video by email!

Post comment with email address (confirmation of email is required in order to publish comment on website) or please login to post comment

สอนวิธีการเปลี่ยน Password ของ Admin ใน Joomla ซึ่งในปัจจุบัน Website เป็นที่สนใจของผู้คนเป็นอย่างมากเพราะสามารถทำงานได้หลากหลาย เช่นเป็นศูนย์รวมความรู้หรือจะเป็น เว็บขายของออนไลนื หรือเป็นเว็บแนะนำการท่องเที่ยว และที่สำคัญของ Website นั้นก็จะเป็น User Password ของ Admin ในกรณีที่ใช้ Joomla หาก Password ของเรานั้นง่ยต่อการคาดเดาเราจะต้องทำการเปลี่ยน Password ของ Admin

Views

  • 290 Total Views
  • 290 Website Views

Actions

  • 0 Social Shares
  • 0 Likes
  • 0 Dislikes
  • 0 Comments

Share count

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+