สอนการ Override Template Joomla เพื่อทำการปรับแต่งการแสดงผลตามที่เราต้องการ

Joomla Extensions / Joomla Tutorial

สอนการ Override Template Joomla หากเราต้องการแก้ไข CSS สามารถเปลี่ยน Tag หรือ Class โดยการ Override โดยที่เราไม่ไแก้ไขตัว Standard แต่จะมาแก้ไขในตัวที่เราเลือกมา Override แล้วนำมาใช้งานกับ Template ของเรา

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this video by email!

Post comment with email address (confirmation of email is required in order to publish comment on website) or please login to post comment

สอนการ Override Template Joomla หากเราต้องการแก้ไข CSS สามารถเปลี่ยน Tag หรือ Class โดยการ Override โดยที่เราไม่ไแก้ไขตัว Standard แต่จะมาแก้ไขในตัวที่เราเลือกมา Override แล้วนำมาใช้งานกับ Template ของเรา

Views

  • 576 Total Views
  • 576 Website Views

Actions

  • 0 Social Shares
  • 0 Likes
  • 0 Dislikes
  • 0 Comments

Share count

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+