ติดตั้ง OpenERP 7.0 บน Windows (Install OpenERP 7.0 on Windows)

Odoo Module / แนะนำระบบ

รายละเอียด ขั้นตอน วิธีการ ติดตั้งโปรแกรม OpenERP 7.0 บนระบบปฏิบัติการ Windows อย่างง่าย และสามารถใช้งานได้จริง
POS http://www.youtube.com/watch?v=FOOQvS3pNnc
By: http://www.mindphp.com

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this video by email!

Post comment with email address (confirmation of email is required in order to publish comment on website) or please login to post comment

รายละเอียด ขั้นตอน วิธีการ ติดตั้งโปรแกรม OpenERP 7.0 บนระบบปฏิบัติการ Windows อย่างง่าย และสามารถใช้งานได้จริง

POS http://www.youtube.com/watch?v=FOOQvS3pNnc

By: http://www.mindphp.com

Views

  • 1348 Total Views
  • 1348 Website Views

Actions

  • 0 Social Shares
  • 0 Likes
  • 0 Dislikes
  • 0 Comments

Share count

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+