สอนการสร้าง News Feed Manager เป็นระบบหนึ่งของ Joomla ที่รวบรววมข่าวสารจากเว็บเว็บไซต์ที่เราสนใจ

Joomla Extensions / Joomla Tutorial

สอนการสร้าง News Feed Manager เป็นระบบหนึ่งของ Joomla ที่รวบรววมข่าวสารจากเว็บเว็บไซต์ที่เรานั้นสนใจ ให้มาแสดงเนื้อหาบนหน้าเว็บไซต์ของเรา โดยจะดึงชื่อเเละเนื้อหาบางส่วนมาแสดง โดยทำาการเปิดJoomla ในส่วนของผู้ดูแลระบบ ไปที่ Components แล้วทำการเลือกที่ New Feeds โดยที่เราสามารถแบ่ง Categories ได้ว่าจะแบ่งในหมวดหมู่ไหน

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this video by email!

Post comment with email address (confirmation of email is required in order to publish comment on website) or please login to post comment

สอนการสร้าง News Feed Manager เป็นระบบหนึ่งของ Joomla ที่รวบรววมข่าวสารจากเว็บเว็บไซต์ที่เรานั้นสนใจ ให้มาแสดงเนื้อหาบนหน้าเว็บไซต์ของเรา โดยจะดึงชื่อเเละเนื้อหาบางส่วนมาแสดง โดยทำาการเปิดJoomla ในส่วนของผู้ดูแลระบบ ไปที่ Components แล้วทำการเลือกที่ New Feeds โดยที่เราสามารถแบ่ง Categories ได้ว่าจะแบ่งในหมวดหมู่ไหน

Views

  • 413 Total Views
  • 413 Website Views

Actions

  • 0 Social Shares
  • 0 Likes
  • 0 Dislikes
  • 0 Comments

Share count

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+