แนะนำการใช้งาน Module mdrecent

Joomla Extensions / Joomla Extensions

แนะนำการใช้งาน Module mdrecent โดยจะต้องทำการติดตั้ง Module ลงไปใน เว็บ Joomla โดยจะใช้ในการนำตาราง phpbb มาแสดงในหน้าเว็บ joomla โดยไปที่ Extension เเล้วทำการเลือก Module เมื่อเข้าไปที่ Module แล้วจะเห็นในส่วนของการติดตั้ง ส่วนของตาราง phpbb และส่วนของการตั้งค่าการแสดง

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this video by email!

Post comment with email address (confirmation of email is required in order to publish comment on website) or please login to post comment

แนะนำการใช้งาน Module mdrecent โดยจะต้องทำการติดตั้ง Module ลงไปใน เว็บ Joomla โดยจะใช้ในการนำตาราง phpbb มาแสดงในหน้าเว็บ joomla โดยไปที่ Extension เเล้วทำการเลือก Module เมื่อเข้าไปที่ Module แล้วจะเห็นในส่วนของการติดตั้ง ส่วนของตาราง phpbb และส่วนของการตั้งค่าการแสดง

Views

  • 340 Total Views
  • 340 Website Views

Actions

  • 0 Social Shares
  • 0 Likes
  • 0 Dislikes
  • 0 Comments

Share count

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+