แนะนำ Module ย่อยของ MD files ที่ชื่อว่า MD files recent ที่จะนำไฟล์ดาวโหลดล่าสุดขึ้นมาแสดงเป็น List

Joomla Extensions

แนะนำ Module ย่อยของ MD files ที่ชื่อว่า MD files recent ที่จะนำไฟล์ดาวโหลดล่าสุดขึ้นมาแสดงเป็น List โดยสามารถกำหนดเป็นรายการได้หรือเป็นรูปภาพได้ การติดตั้งที่เพิ่มมาล่าสุดจะแสดงเป็นลำดับ การแสดงจำนวนนั้นเราสามารถตั้งค่าได้จากหน้า แอดมินของ Joomla ที่ Limit Document โดยที่เราสามารถกำหนดลิมิตให้มาแสดงได้

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this video by email!

Post comment with email address (confirmation of email is required in order to publish comment on website) or please login to post comment

แนะนำ Module ย่อยของ MD files ที่ชื่อว่า MD files recent ที่จะนำไฟล์ดาวโหลดล่าสุดขึ้นมาแสดงเป็น List โดยสามารถกำหนดเป็นรายการได้หรือเป็นรูปภาพได้ การติดตั้งที่เพิ่มมาล่าสุดจะแสดงเป็นลำดับ การแสดงจำนวนนั้นเราสามารถตั้งค่าได้จากหน้า แอดมินของ Joomla ที่ Limit Document โดยที่เราสามารถกำหนดลิมิตให้มาแสดงได้

Views

  • 466 Total Views
  • 466 Website Views

Actions

  • 0 Social Shares
  • 0 Likes
  • 0 Dislikes
  • 0 Comments

Share count

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+