สอนการสร้าง Module ใหม่ใน Joomla โดยการเปิดในหน้าของผู้ดูแลระบบ

Joomla Extensions / Joomla Tutorial

สอนการสร้าง Module ใหม่ใน Joomla โดยเปิดที่ Joomla ฝั่งของผู้ดูแลระบบ หรือส่วนของ Admin แล้วทำการสร้าง Module โดยไปที่ Extension จากนั้นทำการเลือกที่ Modules จะเห็นหน้าการใช้งาน Module ที่เราทำการใช้งานอยู่ แล้วทำการสร้างใหม่โดยไปที่ New เมื่อทำการเลือกแล้วจะแสดงเมนูขอล Module ต่างๆขึ้นมา แต่ละเมนูจะมีหน้าที่ในการทำงานที่แตกต่างกนออกไป

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this video by email!

Post comment with email address (confirmation of email is required in order to publish comment on website) or please login to post comment

สอนการสร้าง Module ใหม่ใน Joomla โดยเปิดที่ Joomla ฝั่งของผู้ดูแลระบบ หรือส่วนของ Admin แล้วทำการสร้าง Module โดยไปที่ Extension จากนั้นทำการเลือกที่ Modules จะเห็นหน้าการใช้งาน Module ที่เราทำการใช้งานอยู่ แล้วทำการสร้างใหม่โดยไปที่ New เมื่อทำการเลือกแล้วจะแสดงเมนูขอล Module ต่างๆขึ้นมา แต่ละเมนูจะมีหน้าที่ในการทำงานที่แตกต่างกนออกไป

Views

  • 501 Total Views
  • 501 Website Views

Actions

  • 0 Social Shares
  • 0 Likes
  • 0 Dislikes
  • 0 Comments

Share count

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+