สอนวิธีการใช้งาน Module Carousel ซึ่งเป็นส่วนเสริของ joomla เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ของเรามี Slide Show หรือต้องการแสดง banner รูปภาพทีขึ้นแสดงหน้าเว็บไซต์

Joomla Extensions / Joomla Extensions

สอนวิธีการใช้งาน Module Carousel ซึ่งเป็นส่วนเสริของ joomla เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ของเรามี Slide Show หรือต้องการแสดง banner รูปภาพทีขึ้นแสดงหน้าเว็บไซต์หรือขึ้น Slide Show เพื่อลิงค์ไปยังบทความอื่นๆหรือเป็นการโฆษณาเว็บไซต์ โดยไปในส่วนของ Extension เพื่อทำการติดตั้ง Module หลังจากติดตั้งทำการตั้งค่าเพื่อทำการเปิดการใช้งาน

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this video by email!

Post comment with email address (confirmation of email is required in order to publish comment on website) or please login to post comment

สอนวิธีการใช้งาน Module Carousel ซึ่งเป็นส่วนเสริของ joomla เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ของเรามี Slide Show หรือต้องการแสดง banner รูปภาพทีขึ้นแสดงหน้าเว็บไซต์หรือขึ้น Slide Show เพื่อลิงค์ไปยังบทความอื่นๆหรือเป็นการโฆษณาเว็บไซต์ โดยไปในส่วนของ Extension เพื่อทำการติดตั้ง Module หลังจากติดตั้งทำการตั้งค่าเพื่อทำการเปิดการใช้งาน

Views

  • 588 Total Views
  • 588 Website Views

Actions

  • 0 Social Shares
  • 0 Likes
  • 0 Dislikes
  • 0 Comments

Share count

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+