รูปแบบการสร้างไฟล์ ภาษา เช่นภาษาไทย การเขียน Mod เว็บบอร์ด phpbb language dev

phpBB Extensions / phpBB Tutorial

การเขียนไฟล์ ภาษาในการพัฒนา Mod ของ phpBB3 เพื่อให้ phpBB แสดงผลได้หลายภาษา mod แสดงแต่ละภาษา ตาม การตั้งค่า ของ phpbb language dev
By: http://www.mindphp.com

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this video by email!

Post comment with email address (confirmation of email is required in order to publish comment on website) or please login to post comment

การเขียนไฟล์ ภาษาในการพัฒนา Mod ของ phpBB3 เพื่อให้ phpBB แสดงผลได้หลายภาษา mod แสดงแต่ละภาษา ตาม การตั้งค่า ของ phpbb language dev

By: http://www.mindphp.com

Views

  • 1439 Total Views
  • 1439 Website Views

Actions

  • 0 Social Shares
  • 0 Likes
  • 0 Dislikes
  • 0 Comments

Share count

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+