สอนสร้าง Menu เมนู ใน Joomla วิธีจัดการเมนู ทำเมนู

Joomla Extensions / Joomla Tutorial

สอนสร้าง Menu เมนู ใน Joomla วิธีจัดการเมนู ทำเมนู มีขั้นตอนการสร้างไม่ยาก เริ่มจากการเปิดโปรแกรม Joomla ในส่วนของผู้ดูแลระบบ เลือกที่ Menus Manage Add new menu จากนั้นเราก็ตั้งค่าต่างๆตามที่เราต้องการ

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this video by email!

Post comment with email address (confirmation of email is required in order to publish comment on website) or please login to post comment

สอนสร้าง Menu เมนู ใน Joomla วิธีจัดการเมนู ทำเมนู มีขั้นตอนการสร้างไม่ยาก เริ่มจากการเปิดโปรแกรม Joomla ในส่วนของผู้ดูแลระบบ เลือกที่ Menus Manage Add new menu จากนั้นเราก็ตั้งค่าต่างๆตามที่เราต้องการ

Views

  • 3476 Total Views
  • 3476 Website Views

Actions

  • 0 Social Shares
  • 0 Likes
  • 0 Dislikes
  • 0 Comments

Share count

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+