แนะนำ MDBridge สำหรับเชื่อมต่อข้อมูลผู้ใช้ระบบ ระหว่าง Joomla กับ PHPbb Webboard

Joomla Extensions / Joomla Extensions

แนะนำ MDBridge สำหรับเชื่อมต่อข้อมูลผู้ใช้ระบบ ระหว่าง Joomla กับ PHPbb Webboard
Components MDBridge เป็น โปรแกรมเสริม (Components ) ที่ติดตั้งเพื่อใช้เป็นตัวช่วยในการเพิ่มความสามารถให้กับ Joomla โดย Components MDBridge จะเป็นตัวช่วยที่มีไว้สำหรับทำให้เว็บไซต์เชื่อมโยงข้อมูลผู้ใช้งานระระบบระหว่าง Joomla และ PHPbb Webboard ที่แยกจากกัน สามารถที่จะใช้เป็นตัวเชื่อมต่อข้อมูลของผู้ใช้ระบบระหว่าง Joomla กับ PHPbb Webboard ให้สามารถใช้ข้อมูลผู้ใช้งานระบบร่วมกันได้

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://shop.mindphp.com/shop/product/components-mdbridge-joomla-phpbb-webboard-42?category=19

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this video by email!

Post comment with email address (confirmation of email is required in order to publish comment on website) or please login to post comment

คอมโพเน้นสำหรับ เชื่อม Joomla กับเว็บบอร์ด PHPBB3 ด้วย MDBridge

โดย: http://www.mindphp.com/

Views

  • 1686 Total Views
  • 1686 Website Views

Actions

  • 0 Social Shares
  • 0 Likes
  • 0 Dislikes
  • 0 Comments

Share count

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+