การใช้งาน M Gallery ซึ่งเป็น Extension หรือ ส่วนเสริมของ Joomla ที่ช่วยในการสดงผลของรูปภาพอย่างมีประสิทธิภาพ

Joomla Extensions / Joomla Extensions

ารใช้งาน M Gallery ซึ่งเป็น Extension หรือ ส่วนเสริมของ Joomla ที่ช่วยในการสดงผลของรูปภาพอย่างมีประสิทธิภาพโดยจะแบ่งออกเป็นสองส่วนด้วยกัน คือส่วนของ Component และส่วนของ Module โดยที่เรานั้นต้องทำากรติดตั้งในตัว MGallery ให้เราทำการเปิดหมวดของ Joomla ในส่วนของ ผู้ดูแลระบบ แล้วเข้าไปที่ Extension เลือกในส่วนของ Install หลังจากนั้นทำการติดตั้ง MGallery

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this video by email!

Post comment with email address (confirmation of email is required in order to publish comment on website) or please login to post comment

ารใช้งาน M Gallery ซึ่งเป็น Extension หรือ ส่วนเสริมของ Joomla ที่ช่วยในการสดงผลของรูปภาพอย่างมีประสิทธิภาพโดยจะแบ่งออกเป็นสองส่วนด้วยกัน คือส่วนของ Component และส่วนของ Module โดยที่เรานั้นต้องทำากรติดตั้งในตัว MGallery ให้เราทำการเปิดหมวดของ Joomla ในส่วนของ ผู้ดูแลระบบ แล้วเข้าไปที่ Extension เลือกในส่วนของ Install หลังจากนั้นทำการติดตั้ง MGallery

Views

  • 555 Total Views
  • 555 Website Views

Actions

  • 0 Social Shares
  • 0 Likes
  • 0 Dislikes
  • 0 Comments

Share count

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+