แนะนำส่วนเสริม M Facebook ซึ่งมีไว้สำหรับติตั้งในเว็บไซต์หรือ เว็บไซต์ E Commerce

Joomla Extensions / Joomla Feature


แนะนำส่วนเสริม M Facebook ซึ่งมีไว้สำหรับติตั้งในเว็บไซต์หรือ เว็บไซต์ E Commerce เพื่อใช้ในการลงทะเบียนสมัครสมาชิกผ่าน Facebook โดยที่ผู้สมัครไม่ต้องกรอกรายละเอียดข้อมูลให้เสียเวลา โดยจะทำการเชื่อมต่อ การ Login เข้ากับ Facebook วิธีการใช้งาน โดยสามารถคลิกที่ปุ่ม Login With Facebook เพื่อทำากรลงทะเบียน เว็บไซต์ผ่าน Facebook

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this video by email!

Post comment with email address (confirmation of email is required in order to publish comment on website) or please login to post comment

แนะนำส่วนเสริม M Facebook ซึ่งมีไว้สำหรับติตั้งในเว็บไซต์หรือ เว็บไซต์ E Commerce เพื่อใช้ในการลงทะเบียนสมัครสมาชิกผ่าน Facebook โดยที่ผู้สมัครไม่ต้องกรอกรายละเอียดข้อมูลให้เสียเวลา โดยจะทำการเชื่อมต่อ การ Login เข้ากับ Facebook วิธีการใช้งาน โดยสามารถคลิกที่ปุ่ม Login With Facebook เพื่อทำากรลงทะเบียน เว็บไซต์ผ่าน Facebook

Views

  • 613 Total Views
  • 613 Website Views

Actions

  • 0 Social Shares
  • 0 Likes
  • 0 Dislikes
  • 0 Comments

Share count

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+