เพิ่มผู้ดูแลระบบ ใน Joomla Website ให้มีผู้ดูแลมากกว่า 1 คน

Joomla Extensions / Joomla Tutorial

เพิ่มผู้ดูแลระบบ ใน Joomla Website ให้มีผู้ดูแลมากกว่า 1 คน ซึ่งในการเพิ่ม user ซึ่งก็คือ admin จากนั้นเข้าไปที่ user user manager new ซึ่งมีการตั้งค่าตามวีดีโอ

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this video by email!

Post comment with email address (confirmation of email is required in order to publish comment on website) or please login to post comment

เพิ่มผู้ดูแลระบบ ใน Joomla Website ให้มีผู้ดูแลมากกว่า 1 คน ซึ่งในการเพิ่ม user ซึ่งก็คือ admin จากนั้นเข้าไปที่ user user manager new ซึ่งมีการตั้งค่าตามวีดีโอ

Views

  • 1364 Total Views
  • 1364 Website Views

Actions

  • 0 Social Shares
  • 0 Likes
  • 0 Dislikes
  • 0 Comments

Share count

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+