สอนวิธีการติดตั้ง Joomla Version 3.8 ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา

Joomla Extensions / Joomla Tutorial

สอนวิธีการติดตั้ง Joomla Version 3.8 โดยขั้นตอนแรกให้เราทำการปิดที่ Xampp เพื่อทำการ Start Apache และ My SQL โดยที่เราทำการดาวโหลดไฟล์ Joomla ที่เป็น . Zip มาเพื่อที่จะทำการติดตั้ง และเข้าไปทำการสร้างฐานข้อมูล หลังจากนั้นทำการวาง โฟล์เดอร์ที่เราทำการแตกไฟล์และเปลี่ยนชื่อมาวางที่ ht doc หลังจากนั้นทำการเปิด Browsers ขึ้นมา และทำกรเข้าสู้หน้าการติดตั้ง Joomla

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this video by email!

Post comment with email address (confirmation of email is required in order to publish comment on website) or please login to post comment

สอนวิธีการติดตั้ง Joomla Version 3.8 โดยขั้นตอนแรกให้เราทำการปิดที่ Xampp เพื่อทำการ Start Apache และ My SQL โดยที่เราทำการดาวโหลดไฟล์ Joomla ที่เป็น . Zip มาเพื่อที่จะทำการติดตั้ง และเข้าไปทำการสร้างฐานข้อมูล หลังจากนั้นทำการวาง โฟล์เดอร์ที่เราทำการแตกไฟล์และเปลี่ยนชื่อมาวางที่ ht doc หลังจากนั้นทำการเปิด Browsers ขึ้นมา และทำกรเข้าสู้หน้าการติดตั้ง Joomla

Views

  • 489 Total Views
  • 489 Website Views

Actions

  • 0 Social Shares
  • 0 Likes
  • 0 Dislikes
  • 0 Comments

Share count

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+