แนะนำความสามารถใหม่ของ Joomla version 3.7สำหรับการสร้างเว็บไซต์

Joomla Extensions / Joomla Feature

แนะนำความสามารถใหม่ของ Joomla version 3.7 โดยการใช้งาน Joomla มีผู้คนที่ให้ความสนใจเป็นอย่างมากโดยที่ยอดดาวโหลดจากทั่วโลกนั้นมีมากว่า 82 ล้านครั้ง และได้รับรางวัลระบบการจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต์แบบฟรีที่ดีที่สุด และยังเป็น software Open Source ที่สามารถดาวโหลดมาใช้งานโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งทางเว็บไซต์ส่วนตัวหรือในเชิงพาณิชย์ ระบบJoomla มีการพัฒนาอย่างต่อนเนื่องโดยนักพัฒนาจากทั่วโลก

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this video by email!

Post comment with email address (confirmation of email is required in order to publish comment on website) or please login to post comment

แนะนำความสามารถใหม่ของ Joomla version 3.7 โดยการใช้งาน Joomla มีผู้คนที่ให้ความสนใจเป็นอย่างมากโดยที่ยอดดาวโหลดจากทั่วโลกนั้นมีมากว่า 82 ล้านครั้ง และได้รับรางวัลระบบการจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต์แบบฟรีที่ดีที่สุด และยังเป็น software Open Source ที่สามารถดาวโหลดมาใช้งานโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งทางเว็บไซต์ส่วนตัวหรือในเชิงพาณิชย์ ระบบJoomla มีการพัฒนาอย่างต่อนเนื่องโดยนักพัฒนาจากทั่วโลก

Views

  • 579 Total Views
  • 579 Website Views

Actions

  • 0 Social Shares
  • 0 Likes
  • 0 Dislikes
  • 0 Comments

Share count

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+