สอนการตั้งค่าเมนูให้เปิดหน้าใหม่ ใน Joomla ด้วยการไปตั้งค่าที่ Menu

Joomla Extensions / Joomla Tutorial

สอนการตั้งค่าเมนูให้เปิดหน้าใหม่ เมื่อเวลาที่เราทำการคลิกเมนูแต่หน้าของเว็บไซต์เดิมยังอยู่แต่เนื้อหาจะขึ้นแสดงที่หน้าเดิมโดยทำการตั้งค่าที่หน้า Joomla ในฝั่งผู้ดูและระบบ แล้วเข้าไปตั้งค่าที่ Menu หลังจากนั้นทำการแก้ไขและทำการตั้งค่าที่เราต้องการให้เมนูทำการเปิดหน้าใหม่ที่ การตั้งค่า Taget Window


Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this video by email!

Post comment with email address (confirmation of email is required in order to publish comment on website) or please login to post comment

สอนการตั้งค่าเมนูให้เปิดหน้าใหม่ เมื่อเวลาที่เราทำการคลิกเมนูแต่หน้าของเว็บไซต์เดิมยังอยู่แต่เนื้อหาจะขึ้นแสดงที่หน้าเดิมโดยทำการตั้งค่าที่หน้า Joomla ในฝั่งผู้ดูและระบบ แล้วเข้าไปตั้งค่าที่ Menu หลังจากนั้นทำการแก้ไขและทำการตั้งค่าที่เราต้องการให้เมนูทำการเปิดหน้าใหม่ที่ การตั้งค่า Taget Window

Views

  • 359 Total Views
  • 359 Website Views

Actions

  • 0 Social Shares
  • 0 Likes
  • 0 Dislikes
  • 0 Comments

Share count

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+