สอนวิธีการอัพเดท Joomla ให้เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน โดยการอัพเดทให้เป็น Joomla 3.7

Joomla Extensions / Joomla Tutorial

สอนวิธีการ อัพเดท Joomla ให้เป็น Joomla Version 3.7 โดยทำการพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ในส่วนของผู้ดูแลระบบใน Joomla ทำการกรอก User name และ Password และจะเข้าสู่หน้าของผู้ดูแลระบบใน Joomla จะสังเกตุได้ว่าด้านบนจะขึ้นเวอร์ชั่นของ Joomla อยู่นั่นคือ Joomla 3.7 ซึ่งเราสามารถทำการเลือกกดที่ Update Now ได้ หรือสามารถเข้าไปคลิกที่ Component แล้วทำการเลือก Joomla Update ก็จะสามารถทำการอัพเดทได้เช่นกัน

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this video by email!

Post comment with email address (confirmation of email is required in order to publish comment on website) or please login to post comment

สอนวิธีการ อัพเดท Joomla ให้เป็น Joomla Version 3.7 โดยทำการพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ในส่วนของผู้ดูแลระบบใน Joomla ทำการกรอก User name และ Password และจะเข้าสู่หน้าของผู้ดูแลระบบใน Joomla จะสังเกตุได้ว่าด้านบนจะขึ้นเวอร์ชั่นของ Joomla อยู่นั่นคือ Joomla 3.7 ซึ่งเราสามารถทำการเลือกกดที่ Update Now ได้ หรือสามารถเข้าไปคลิกที่ Component แล้วทำการเลือก Joomla Update ก็จะสามารถทำการอัพเดทได้เช่นกัน

Views

  • 345 Total Views
  • 345 Website Views

Actions

  • 0 Social Shares
  • 0 Likes
  • 0 Dislikes
  • 0 Comments

Share count

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+