การเพิ่มประสิทธิภาพให้ Joomla หรือการเพิ่มความเร็วให้กับตัวหน้าเว็บ Joomla

Joomla Extensions / Joomla Tutorial

การเพิ่มประสิทธิภาพให้ Joomla หรือการเพิ่มความเร็วให้กับตัวหน้าเว็บ Joomla โดยเข้าไปที่ Joomla ในส่วนของผู้ดูแลระบบ จากนั้นทำการเลือกที่ System แล้วทำการเลือก Global Configuration เมื่อเข้ามาแล้วจะเห็นหน้าการตั้งค่าในการทำงานหน้า Global Configuration เลือกที่ System Cache เพื่อทำากรตั้งค่า

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this video by email!

Post comment with email address (confirmation of email is required in order to publish comment on website) or please login to post comment

การเพิ่มประสิทธิภาพให้ Joomla หรือการเพิ่มความเร็วให้กับตัวหน้าเว็บ Joomla โดยเข้าไปที่ Joomla ในส่วนของผู้ดูแลระบบ จากนั้นทำการเลือกที่ System แล้วทำการเลือก Global Configuration เมื่อเข้ามาแล้วจะเห็นหน้าการตั้งค่าในการทำงานหน้า Global Configuration เลือกที่ System Cache เพื่อทำากรตั้งค่า

Views

  • 339 Total Views
  • 339 Website Views

Actions

  • 0 Social Shares
  • 0 Likes
  • 0 Dislikes
  • 0 Comments

Share count

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+