สอนวิธีการเชื่อมเนื้อหาของบทความให้มีหลายภาษาใน Joomla ใน Article Association

Joomla Extensions / Joomla Tutorial


สอนวิธีการเชื่อมเนื้อหาของบทความให้มีหลายภาษาใน Joomla โดยเข้า Joomla ในส่วนของ ผู้ดูแลระบบ จากนั้นไปที่ Content เลือกที่ Article ให้เราทำการสร้างบทความขึ้นมาสองบท บทความแรกจะเป็นภาษาไทย และอีกบทความเป็นภาษาอังกฤษ และทำการเข้าไปตั้งค่าการเชื่อมโยงของภาษาโดยไปที่ Association แล้วทำการเชื่อมภาษาที่เราต้องการ

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this video by email!

Post comment with email address (confirmation of email is required in order to publish comment on website) or please login to post comment

สอนวิธีการเชื่อมเนื้อหาของบทความให้มีหลายภาษาใน Joomla โดยเข้า Joomla ในส่วนของ ผู้ดูแลระบบ จากนั้นไปที่ Content เลือกที่ Article ให้เราทำการสร้างบทความขึ้นมาสองบท บทความแรกจะเป็นภาษาไทย และอีกบทความเป็นภาษาอังกฤษ และทำการเข้าไปตั้งค่าการเชื่อมโยงของภาษาโดยไปที่ Association แล้วทำการเชื่อมภาษาที่เราต้องการ

Views

  • 270 Total Views
  • 270 Website Views

Actions

  • 0 Social Shares
  • 0 Likes
  • 0 Dislikes
  • 0 Comments

Share count

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+