สอนทำเว็บเว็บไซต์ การเข้าและการออกระบบ ผู้ดูแลระบบ Joomla 3.x

Joomla Extensions / Joomla Tutorial

สอนทำเว็บเว็บไซต์ การเข้าและการออกระบบ ผู้ดูแลระบบ Joomla 3.x ในปัจจุบัน Joomla เป็น Demo Site แบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน คือส่วนหน้าเว็บและส่วนหลังเว็บ หรือที่เราเรียกกันว่าน่าบ้านและหลังบ้าน การเข้าระบบก็สามารถทำได้ทั้ง 2 ทาง

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this video by email!

Post comment with email address (confirmation of email is required in order to publish comment on website) or please login to post comment

สอนทำเว็บเว็บไซต์ การเข้าและการออกระบบ ผู้ดูแลระบบ Joomla 3.x ในปัจจุบัน Joomla เป็น Demo Site แบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน คือส่วนหน้าเว็บและส่วนหลังเว็บ หรือที่เราเรียกกันว่าน่าบ้านและหลังบ้าน การเข้าระบบก็สามารถทำได้ทั้ง 2 ทาง

Views

  • 836 Total Views
  • 836 Website Views

Actions

  • 0 Social Shares
  • 0 Likes
  • 0 Dislikes
  • 0 Comments

Share count

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+