สอนวิธีการตั้งค่าการเลือกลำดับเมนูก่อนหลังใน Joomla เพื่อจัดการเมนูที่เราต้องการเรียงลำดับ

Joomla Extensions / Joomla Tutorial

สอนวิธีการตั้งค่าการเลือกลำดับเมนูก่อนหลังใน Joomla โดยเข้าไปที่ Joomla ในการทำงานส่วนของผู้ดูแลระบบ เลือกไปที่ Menus แล้วทำการเลือกเมนูที่เราต้องการที่จะเรียงลำดับ เมื่อเข้าไปจะเห็นหน้าทำงานหากเราต้องการที่จะให้เมนูไหนอยู่ลำดับที่เท่าไหร่เราสามาถที่จะเลือกเมนูแล้วทำการเลื่อนเมนูให้อยู่ในลำดับที่เราต้องการได้

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this video by email!

Post comment with email address (confirmation of email is required in order to publish comment on website) or please login to post comment

สอนวิธีการตั้งค่าการเลือกลำดับเมนูก่อนหลังใน Joomla โดยเข้าไปที่ Joomla ในการทำงานส่วนของผู้ดูแลระบบ เลือกไปที่ Menus แล้วทำการเลือกเมนูที่เราต้องการที่จะเรียงลำดับ เมื่อเข้าไปจะเห็นหน้าทำงานหากเราต้องการที่จะให้เมนูไหนอยู่ลำดับที่เท่าไหร่เราสามาถที่จะเลือกเมนูแล้วทำการเลื่อนเมนูให้อยู่ในลำดับที่เราต้องการได้

Views

  • 428 Total Views
  • 428 Website Views

Actions

  • 0 Social Shares
  • 0 Likes
  • 0 Dislikes
  • 0 Comments

Share count

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+