สอนการปิดเว็บไซต์ชั่วคราวหรือการ ออฟไลน์ เว็บไซต์ที่ สร้างจาก Joomla โดยทำการเปิดในส่วนของเว็บไซต์

Joomla Extensions / Joomla Tutorial

สอนการปิดเว็บไซต์ชั่วคราวหรือการ ออฟไลน์ เว็บไซต์ที่ สร้างจาก Joomla โดยทำการเปิดในส่วนของเว็บไซต์ เช่นหากเราต้องการปิดเพื่อเพิ่มเนื้อหา หรือการปรับปรุงเว็บไวต์ของเราห้ดีขึ้น การปรับเปลี่ยนโครงสร้างให้กับเว็บไซ๖ืหรือการปรับเปลี่ยนปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นโดยทำการปิดเว็บไซต์เพื่อไม่ให้คนอื่นสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ของเราได้ โดยการเลือก Site Offline ให้เลือกการปิดเว็บไซต์เพื่อทำการปิดเว็บไซต์ชั่คราว

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this video by email!

Post comment with email address (confirmation of email is required in order to publish comment on website) or please login to post comment

สอนการปิดเว็บไซต์ชั่วคราวหรือการ ออฟไลน์ เว็บไซต์ที่ สร้างจาก Joomla โดยทำการเปิดในส่วนของเว็บไซต์ เช่นหากเราต้องการปิดเพื่อเพิ่มเนื้อหา หรือการปรับปรุงเว็บไวต์ของเราห้ดีขึ้น การปรับเปลี่ยนโครงสร้างให้กับเว็บไซ๖ืหรือการปรับเปลี่ยนปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นโดยทำการปิดเว็บไซต์เพื่อไม่ให้คนอื่นสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ของเราได้ โดยการเลือก Site Offline ให้เลือกการปิดเว็บไซต์เพื่อทำการปิดเว็บไซต์ชั่คราว

Views

  • 351 Total Views
  • 351 Website Views

Actions

  • 0 Social Shares
  • 0 Likes
  • 0 Dislikes
  • 0 Comments

Share count

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+