วิธีสร้างหมวดหมู่ไว้เก็บเนื้อหาเว็บไซต์ Joomla

Joomla Extensions / Joomla Tutorial

วิธีสร้างหมวดหมู่ไว้เก็บเนื้อหาเว็บไซต์ Joomla แบ่งสัดส่วนเนื้อหาให้ชัดเจน การสร้างหมวดก็ทำได้โดยให้ Content เลือก Categories แล้วคลิก เสร็จแล้วก็จะแสดงหน้า Articles: Categories ซึ่งเป็นส่วนของการสร้างหมวดหมู่ไว้เก็บเนื้อหาของเว็บไซต์ เราก็สามารถคลิก New เพื่อสร้าง Categories หรือหมวดหมู่ไว้เก็บเนื้อหาได้เลย

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this video by email!

Post comment with email address (confirmation of email is required in order to publish comment on website) or please login to post comment

วิธีสร้างหมวดหมู่ไว้เก็บเนื้อหาเว็บไซต์ Joomla แบ่งสัดส่วนเนื้อหาให้ชัดเจน การสร้างหมวดก็ทำได้โดยให้ Content เลือก Categories แล้วคลิก เสร็จแล้วก็จะแสดงหน้า Articles: Categories ซึ่งเป็นส่วนของการสร้างหมวดหมู่ไว้เก็บเนื้อหาของเว็บไซต์ เราก็สามารถคลิก New เพื่อสร้าง Categories หรือหมวดหมู่ไว้เก็บเนื้อหาได้เลย

Views

  • 1086 Total Views
  • 1086 Website Views

Actions

  • 0 Social Shares
  • 0 Likes
  • 0 Dislikes
  • 0 Comments

Share count

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+