สอนวิธีการตั้งค่าธนาคารและการตั้งค่าการแจ้งการโอนเงินไปให้ลูกค้าใน Joom Shopping ThailEdition

Joomla Extensions / Joomla Tutorial

สอนวิธีการตั้งค่าธนาคารและการตั้งค่การแจ้งการโอนเงินไปให้ลูกค้าใน JoomShopping Thai Edition ขั้นแรกให้เราทำการเข้าสู่ Joomla ในส่วนของผู้ดูแลระบบ จากนั้นทำการเลือกที่ Component เลือก Joom Shopping ไปที่เมนู Options เข้าไปที่เมนู Bank จะเห็นหน้าการตั้งค่าธนาคาร ซึ่งใน
JoomShopping Thai Edition นั้นจะมีธนาคารมาให้อย่างมากมายให้เราได้นำมาปรับใช้

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this video by email!

Post comment with email address (confirmation of email is required in order to publish comment on website) or please login to post comment

สอนวิธีการตั้งค่าธนาคารและการตั้งค่การแจ้งการโอนเงินไปให้ลูกค้าใน JoomShopping Thai Edition ขั้นแรกให้เราทำการเข้าสู่ Joomla ในส่วนของผู้ดูแลระบบ จากนั้นทำการเลือกที่ Component เลือก Joom Shopping ไปที่เมนู Options เข้าไปที่เมนู Bank จะเห็นหน้าการตั้งค่าธนาคาร ซึ่งใน

JoomShopping Thai Edition นั้นจะมีธนาคารมาให้อย่างมากมายให้เราได้นำมาปรับใช้

Views

  • 247 Total Views
  • 247 Website Views

Actions

  • 0 Social Shares
  • 0 Likes
  • 0 Dislikes
  • 0 Comments

Share count

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+