การติดตั้งโปรแกรม Joom shopping Thail Edition เพื่อสร้างร้านค้าออนไลน์

Joomla Extensions / Joomla Extensions

การติดตั้งโปรแกรม Joom Shopping Thail Edition ซึ่งเป็นระบบสร้างร้านค้าออนไลน์ ซึ่งจะเป็นระบบของ Joomla ที่ใช้ Joomla ในการพัฒนา สามารถช่วยในการจัดการสั่งซื้อออนไลน์ การสรร้างสกุลเงิน หรือการชำระสินค้า ซึ่งจะช่วยในเรื่องของจัดการการขายของออนไลน์ ทำการดาวโหลด เพื่อทำการติดตั้งการใช้งาน

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this video by email!

Post comment with email address (confirmation of email is required in order to publish comment on website) or please login to post comment

การติดตั้งโปรแกรม Joom Shopping Thail Edition ซึ่งเป็นระบบสร้างร้านค้าออนไลน์ ซึ่งจะเป็นระบบของ Joomla ที่ใช้ Joomla ในการพัฒนา สามารถช่วยในการจัดการสั่งซื้อออนไลน์ การสรร้างสกุลเงิน หรือการชำระสินค้า ซึ่งจะช่วยในเรื่องของจัดการการขายของออนไลน์ ทำการดาวโหลด เพื่อทำการติดตั้งการใช้งาน

Views

  • 482 Total Views
  • 482 Website Views

Actions

  • 0 Social Shares
  • 0 Likes
  • 0 Dislikes
  • 0 Comments

Share count

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+