แนะนำส่วนของการจัดการ จังหวัด ตำบล อำเภอ ในการกรอกข้อมูลของลูกค้าหรือการแก้ไขข้อมูลใน Joom shopping thai Edition

Joomla Extensions / Joomla Extensions

แนะนำส่วนของการจัดการ จังหวัด ตำบล อำเภอ ในการกรอกข้อมูลของลูกค้าหรือการแก้ไขข้อมูล Joom shopping thai Edition นี้จะเพิ่มตัวการจัดการในส่นของ จังหวัด อำเภอ ตำบล ทำให้ลูกค้าสามารถเลือก จังหวัด เลือกที่อยู่ อำเภอ เลือกตำบล ได้แบบอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาในการพิมพ์ข้อมูลงไป เมื่อทำการเลือกข้อมูลระบบจะขึ้นรหัสไปรษณีย์ขึ้นมาให้แบบอัตโนมัติ

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this video by email!

Post comment with email address (confirmation of email is required in order to publish comment on website) or please login to post comment

แนะนำส่วนของการจัดการ จังหวัด ตำบล อำเภอ ในการกรอกข้อมูลของลูกค้าหรือการแก้ไขข้อมูล Joom shopping thai Edition นี้จะเพิ่มตัวการจัดการในส่นของ จังหวัด อำเภอ ตำบล ทำให้ลูกค้าสามารถเลือก จังหวัด เลือกที่อยู่ อำเภอ เลือกตำบล ได้แบบอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาในการพิมพ์ข้อมูลงไป เมื่อทำการเลือกข้อมูลระบบจะขึ้นรหัสไปรษณีย์ขึ้นมาให้แบบอัตโนมัติ

Views

  • 448 Total Views
  • 448 Website Views

Actions

  • 0 Social Shares
  • 0 Likes
  • 0 Dislikes
  • 0 Comments

Share count

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+